71924a5轴承-pg电子试玩入口

更新日期:2024/6/13

简介: nsk轴承71924a5 类型为角接触球轴承, 内径为:120mm外径为:165mm厚度为:22mm 轴承内圈,外圈更多详细资料您可致电我司,获取nsk 71924a5轴承 配合安装尺寸,基本尺寸,滚子粒数,71924a5价格,外形尺寸,锥度, 轴承的图纸、样品、价格或者替换产品等!咨询电话:0512-62658883

品牌:nsk
系列:角接触球轴承
型号:71924a5轴承
旧型号:71924 ac轴承
内径:120
外径:165
厚度:22
参考型号:1046924轴承
类型:a=25°的角接触球轴承(70000ac型)

同类型型号

随机推荐型号

71924a5轴承                                 

品牌列表

 • 轴承产品
 • 轴承系列
 • 内径
 • 外径
 • 厚度
 • 71924a5
 • 角接触球轴承
 • 120
 • 165
 • 22
 • 71922a5
 • 角接触球轴承
 • 110
 • 150
 • 20
 • 角接触球轴承
 • 105
 • 145
 • 20
 • 角接触球轴承
 • 100
 • 140
 • 20
 • 角接触球轴承
 • 95
 • 130
 • 18
 • 角接触球轴承
 • 90
 • 125
 • 18
 • 角接触球轴承
 • 80
 • 110
 • 16
 • 角接触球轴承
 • 75
 • 105
 • 16
 • 角接触球轴承
 • 85
 • 120
 • 18
 • 角接触球轴承
 • 65
 • 90
 • 13
 • 角接触球轴承
 • 70
 • 100
 • 16
 • 角接触球轴承
 • 55
 • 80
 • 13
 • 角接触球轴承
 • 50
 • 72
 • 12
 • 角接触球轴承
 • 60
 • 85
 • 13
 • 角接触球轴承
 • 45
 • 68
 • 12
pg电子试玩网站免费 copyright © 2022.恩梯必传动设备(苏州)有限公司
网站地图